PRIVAATSUSPOLIITIKA

ÜLDINE 

Töötleme isikuandmeid vastavalt põhimõtetele, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas. Palun leidke aega, et antud privaatsuspoliitikaga tutvuda ning võtke meiega ühendust, kui teil tekib sellega seoses küsimusi.

Käesolevast privaatsuspoliitikast leiate detailset informatsiooni selle kohta, milliseid isikuandmeid oma veebilehe kaudu kogume ja milleks neid kasutame. Austame teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega. Seega leiate privaatsuspoliitikast informatsiooni ka selle kohta, kuidas oma õigusi teostada.

Olge palun teadlik, et võime oma privaatsuspoliitikat uuendada ning tehtud muudatused jõustuvad koheselt. Kehtiva privaatsuspoliitika versiooni leiate alati lehelt https://www.rannahall.ee/privaatsuspoliitika

VASTUTAV ANDMETÖÖTLEJA 

MTÜ SPORDIKLUBI PROVOLLE
Aadress: Tehase 13, Tartu
Telefon: +372 55663493
E-post: info@rannahall.ee
Veebileht: www.rannahall.ee

ANDMETE KOGUMINE 

Oma lepinguliste kohustuste ja seadusega ettenähtud kohustuste täitmiseks peame koguma järgmisi andmeid:

kliendi või tarnija enda või andmesubjekti volitatud kolmanda isiku esitatud teave identifitseerimisandmed, näiteks nimi  ja tiitel; kontaktteave, näiteks posti-ja e-posti aadress ning telefoninumber; makse-ja arveldusteave; meie veebilehte külastanud arvuti IP-aadress; Facebooki profiili avalik teave, näiteks sõpradeloendja, e-posti aadress. Peamine teabeallikas on klient või tarnija ise. Võime lisateavet saada ka oma partneritelt.

ANDMETE KASUTAMINE 

Isikuandmeid kasutatakse järgmiseks:

kliendisuhete säilitamiseks; tellitud teenuste ja toodete pakkumiseks; tellimuste kohaletoimetamiseks ja seireks; tellimusejärgseteks menetlusteks; meie tegevuste ja teenuste arendamiseks; kliendile arve esitamiseks; oma toodete ja teenuste turustamiseks. Andmete töötlemise õigus põhineb andmesubjekti ja MTÜ Spordiklubi ProVolle kliendisuhtel, kokkuleppel, meie veebisaidi kasutamisel, kliendi selgesõnalisel nõusolekul või seaduslikel kohustustel.

Töötleme ka andmeid, mille meile vabatahtlikult annate. See võib hõlmata järgmist:

teave, mille esitate meile meie teenuste läbivaatamise ajal; turustamise nõusolekud ja keelud; teave, mille esitate meile telefoni või e-posti teel või meie asukohti külastades. Analüütilised andmed

Kuigi tavaliselt ei kasuta me analüütilisi andmeid inimeste tuvastamiseks, võivad need andmed mõnikord olla tuvastatavad üksikisikutele, kas üksi või koos või seoses kasutajateabega. Sellistel juhtudel loetakse analüütilisi andmeid isikuandmeteks, nagu on ette nähtud kohaldatavate õigusaktidega, ja neid töödeldakse isikuandmetena.

Kasutame analüütiliste andmete kogumiseks erinevaid tehnoloogiaid, kui kasutaja külastab meie veebisaiti. Need võivad hõlmata küpsiseid ja veebimajakaid.

Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse kasutaja arvutisse. See võimaldab veebisaidi administraatoril saidi külastajaid tuvastada, muuta meie teenuste kasutamise kasutajale hõlpsamaks ja koostada ülevaade veebisaidi kasutusandmetest. Sellise tagasiside abil saame pidevalt oma tooteid täiustada ja oma teenuseid kasutajatele kohandada. Küpsised ei kahjusta kasutajate arvuteid ega faile. Kasutame neid selleks, et saaksime oma klientidele pakkuda teavet ja teenuseid, mis on kohandatud nende individuaalsete vajadustega. Võite küpsiste kasutamist tõkestada oma lehitsejas või seadistada oma lehitseja nii, et see hoiatab küpsiste paigaldamise püüde korral.

Veebimajaka tehnoloogia on tehnoloogia, mis võimaldab tuvastada veebisaitide kasutajaid, kes loevad turustamise e-kirju. Veebimajakate abil saame näiteks tuvastada, kas e-kirja on loetud või mitte.

Meie teenused kasutavad Google Analyticsit ja muid veebianalüütika tööriistu, et koguda analüüsiandmeid ja koostada aruandeid selle kohta, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Google Analyticsi kohta lisateabe saamiseks külastage Google Analyticsi veebisaiti. Google Analyticsi poolsest andmekogumisest loobumiseks laadige alla oma lehitsejasse järgmine programm: Google Analytics opt- out add-on.

ANDMEKAITSE JA ANDMETE SALVESTAMINE 

Kogutavate ja töödeldavate andmete kaitsmiseks kasutame halduslikke, organisatoorseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid. Kõiki isikuandmeid kaitstakse volitamata juurdepääsu eest ning juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, edastamise või muu volitamata töötlemise eest.

MTÜ Spordiklubi ProVolle hoiab isikuandmeid Eestis ja andmeid ei avaldata kunagi väljaspool ELi ega Euroopa majanduspiirkonda. Serveriturve on kooskõlas heade turbetavadega. Serverid on kaitstud sissetungivate rünnakute ja teenusetõkestamise rünnete eest. Isikuandmete töötlemise ja tehniliste lahenduste puhul järgime andmeturbe parimaid tavasid.

Igasugust juurdepääsu isikuandmetele jälgitakse kooskõlas parimate tavadega. Kui hoolimata turvameetmetest teatatakse turvarikkumisest, mis tõenäoliselt avaldab negatiivset mõju kasutajate privaatsusele, teatame andmesubjektile, teistele mõjutatud isikutele ja asutustele, nagu nõutakse kohaldatavates õigusaktides.

ANDMETÖÖTLUS 

Isikuandmed on juurdepääsetavad ainult MTÜ Spordiklubi ProVolle töötajatele. Töötajad peavad neid kasutama turvaliselt.

Kasutame ainult usaldusväärseid lepingupartnereid, mis võimaldab edastada teavet kolmandale isikule. Kõik partnerid võtavad arvesse ELi andmekaitse määruse nõudeid.

Lisaks kasutajateabele käsitleme ka kolmandatest isikutest teenusepakkujate esitatud isikuandmeid. Kui ühendate oma konto või kasutate Facebooki kontole sisselogimiseks, siis jagab Facebook meiega teie isikuandmeid, sealhulgas profiilifotot, väljavõtet Facebooki sõprade loendist ja Facebooki konto teavet.

Jagame teie isiklikku teavet ainult oma organisatsioonis ja ainult sellises ulatuses, mis on mõistlikult vajalik käesoleva privaatsusavalduse eesmärgil.

ANDMETE AEGUMINE 

Säilitame isikuandmeid ainult selle privaatsusteatisega sätestatud kirjelduste täitmiseks vajaliku aja jooksul. Teatud teavet võidakse säilitada kauem, kuni see on vajalik seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks.

Kliendi või tarnija taotlusel võidakse MTÜ Spordiklubi ProVolle registritest eemaldada temaga seotud isikuandmeid. Eemaldamise toiming on tagasivõtmatu ja me ei saa kadunud isikuandmeid taastada.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

Kliendil ja tarnijal on järgmised õigused:

saada juurdepääs oma isikuandmetele, sealhulgas õigus saada enda kohta salvestatud isikuandmete koopia; taotleda oma isikuandmete parandamist või kustutamist; taotleda teatud tingimustel töötlemispiiranguid või vaidlustada isikuandmete töötlemine. Kui töötlemine põhineb eraldi nõusolekul, saab subjekt lisaks oma nõusoleku tühistada. Kuid see ei mõjuta sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis on toimunud enne nõusoleku tühistamist. Saate oma nõusolekut muuta meie poole pöördudes. Päring peab olema piisav, et saaksime teie isikut tõendada. Teavitame teid sellest, kui me ei suuda taotlust mõnes mõttes täita, näiteks eemaldada teavet, mille säilitamiseks on meil seaduslik kohustus.

JUURDEPÄÄS MEIE SALVESTATUD ANDMETELE 

Võite MTÜ Spordiklubi ProVolle süsteemis salvestatud andmeid taotleda meiega ühendust võttes. Kehtivad kontaktandmed leiab veebilehelt www.rannahall.ee

ANDMETE AVALDAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Me võime vajalikku teavet avaldada kolmandatele isikutele kvaliteetse teeninduse tagamiseks ja turunduslikel eesmärkidel. Vajaduse korral esitame teavet ka ametiasutustele. Me teavitame klienti alati kõigist teabenõuetest, kui see on seadusega lubatud.

Anname teavet järgmisele kolmandatele isikutele:

finantsjuhtimiseks nõutavad lepingulised ja arveldusandmed.

MTÜ Spordiklubi ProVolle teeb andmeedastust ja kõrgetasemelise turvalisuse ja kaitse haldamist kooskõlas ELi privaatsuspoliitikaga.

Privaatsusteatise muutmine Oma teenuste arengute ja õigusaktide muudatuste tõttu jätame endale õiguse muuta privaatsusteatist. Tingimuste ajakohastamisel teavitatakse registreerunud kliente märkimisväärsetest muudatustest.

See veebileht kasutab küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.